A67 Tvedestrand Næringspark vil fremover videreutvikle og optimalisere områdets fysiske rammebetingelser i tett dialog med bedriftene i næringsparken. 

 

Vannforsyning

Det er lagt 200 + 225 mm vannrør fram til området og 250 mm vannrør internt i feltene. Vannforsyningskapasiteten til området vil tilfredsstille et krav på 50 liter/sekund. 

Avløp

Næringsområdet er tilknyttet Tvedestrand kommune sitt offentlige avløpsnett. Spillvann fra avløpskrevende virksomheter vil bli behandlet i hvert enkelt tilfelle.

Strøm

Det er etablert god høyspentkapasitet inn i området. Lavspentanlegg er etablert via trafostasjoner internt i området. Området har strømkapasitet til å dekke behovene til alle typer bygg.

Fiber

Det vil ligge hovedlinjer med fiber langs den nye E18.  Det er dialog med flere leverandører mht fiberlinjer inn i utbyggingsområdet. Alle tomter er tilrettelagt for påkobling gjennom et utstrakt nett av trekkerør og trekkekummer. Dersom andre aktører ønsker å levere fiberkapasitet inn i området er det lagt til rette med infrastruktur for det.