A67 SØR:

Næring / kontor / TJENESTEYTING

ca. 70.000 kvm

A67 NORD:

Næring / kontor / TJENESTEYTING

ca. 100.000 kvm

A67 ØST:

næring / forretning / kontor / tjenesteyting

ca. 80.000 kvm

Priser fra kr 500 -  kr 950 pr kvm


Sett fra vest

Sett fra sør

 

Samtlige tegninger av tomtene er av illustrativ karakter, og gir ikke et helt nøyaktig inntrykk av reelle tomtegrenser, størrelser og høyder.