A67_lisand.jpg

Lisand AS er en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet.

Bedriften er lokalisert i Tvedestrand og eies av de fire kommunene i østregionen - Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei, og hvor de også i nært samarbeid med NAV tilbyr sine tjenester. Lisand er i tillegg en mye benyttet tredjepartsleverandør på produksjonssiden for det øvrige næringslivet i regionen.

www.lisand.no