Like ved den nye E18, og tett på Tvedestrand sentrum vokser A67 Tvedestrand Næringspark frem. Området består av 250 dekar med næringstomter regulert til ulike næringsformål. Området er tilrettelagt for industri, næring, tjenesteyting og forretninger, og syv bedrifter er etablert i næringsparken.

 

Attraktiv beliggenhet, langs innfartsåren til Tvedestrand

  • Like ved ny E18 ved avkjørsel 67
  • 20 min til Arendal Havn
  • 2 km til Tvedestrand sentrum
  • 1 time til Kjevik, og 1 ½  time til Torp Sandefjord
  • Topp moderne videregående skole i nærmiljøet
  • Ny barneskole og godt med barnehager
  • Lokalsamfunn med flotte hustomter, unike naturomgivelser og godt oppvekstmiljø