I Næringsparken finner du syv etablerte bedrifter. Bedrifter som samarbeider nært for å utnytte hverandres kapabiliteter. Dette være seg gjennom leveranser av varer og tjenester mellom bedriftene, eller kompetansedeling og videreutvikling av organisasjon, prosess og produkt. Flere av bedriftene komplimenterer hverandre og samarbeider om leveranser til kunder i inn- og utland.  

 

«Vi ser frem til å få et enda større industrimiljø med stadig flere nye bedrifter i området, og ønsker alle som vil etablere seg her velkommen!»

Daglig leder i Ertec Geir Søraker


Tenk Innovasjon

TENK Senteret  i Tvedestrand er et nettverksmiljø for nyskapning og innovasjon. På TENK Innovasjonslab kan du få hjelp til å sette din ide ut i livet eller testet din protype. TENK Senteret rommer allerede åtte ulike virksomheter med kompetanse innenfor teknologi, energi og kraft, men også innenfor regnskap, distribusjon og eiendom. 

 

Nettverk av industribedrifter

Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) er 18 bedrifter i regionen med kompetanse innen produksjon og produktutvikling. Flere av bedriftene leverer egenutviklede produkter som er markedsledende innen sine nisjer med stor anerkjennelse internasjonalt.  Gjennom STN samarbeider bedriftene om kompetanseheving og FoU-prosjekter.

 

Industriforening

Tvedestrand Industriforening (TIF), en interesseforening for industribedrifter i Tvedestrand kommune. TIF arrangerer medlemsmøter i mars-april og oktober-november, og har pr. dato ingen medlemskontingent.