Bli med å bygge den nye næringsparken i Tvedestrand.

 

Moderne infrastruktur, fleksible løsninger og nærhet til nye E18 er bare noen av fordelene du får ved å etablere din bedrift her.

 

 
Foto: Atle J Goutbeek

Foto: Atle J Goutbeek

Når E18 mellom Tvedestrand og Arendal står ferdig i 2019, åpnes flotte næringsarealer ved innkjørselen til Tvedestrand. Området er totalt på over 250 mål og er tilrettelagt for industri, næring, tjenesteyting og forretninger. De første tomtene tilgjengelig fra 2018.

A67 Tvedestrand Næringspark er godt tilrettelagt for bedrifter med krav til umiddelbar nærhet til E-18, og til effektive logistikkløsninger for moderne løsninger for varetransport. Syv bedrifter er allerede etablert i parken og flere deltar i et regionalt nettverk av teknologi- og produksjonsbedrifter.

A67_prospekt_side6.jpg

tomter

Området består av rundt 250 dekar med næringstomter regulert til ulike næringsformål.

Les mer →

om a67

Like ved den nye E18, og tett på Tvedestrand sentrum vokser A67 Tvedestrand Næringspark frem.

Les mer →